Daftar Upah Minimum Propinsi / Upah Minimum KabupatenTahun 2005

 

NO
PROPINSI

TAHUN 2004

TAHUN 2005

KENAIKAN
(%)

KETERANGAN
UMP(Rp)
KHM (Rp)
UMP/KHM
(%)
UMP(Rp)
KHM (Rp)
UMP/KHM
(%)
1 N. Aceh D 550,000 621,000 88.57 620,00 619,876 100.02 12.73 SK Gub No. 25 Th 2004 tgl 29-10-04
2 Sumatera Utara 537,000 482,489 111.30 600,00     11.73 Dlm Proses oleh Gub
3 Sumatera Barat 480,000 462,000 103.90 540,000 501,315 107.72 12.50 SK Gub No.564-528/2004 tgl 22-11-2004 
4 Riau 476,875 683,735 69.75 551,500 551,498 100.00 15.65 SK Gub No.Kpts.647/X/2004 tgl 30- 10-04
5 Jambi 425,000 440,363 96.51 485,000 495,242 97.93 14.12 SK Gub No. 419 Th 2004 tgl 26-11-2004
6 Sumatera Selatan 460,000 496,265 92.69 503,700 495,242 101.71 25.00 SK Gub No.611A/KPTS/Naker/2004 tgl 23-11-04
7 Bangka Belitung 447,923 682,000 65,68 560,000 690,000 81.16 25.00 SK Gub No. 188.44/396/TK.I/04 tgl 14-11-04
8 Bengkulu 363,000 505,000 71.88 430,000 480,000 89.58 18.00 SK Gub No. 400 Th 2004 tgl 23-11-2004  
9 Lampung 377,500 377,132 100.10 405,000 396,456 102.16 18.00 Dalam proses
10 Jawa Barat 366,500 418,258 87.63 408,260     11.39 SK Gub No. 561/Kep.1100-Bangsos/2004 tgl 1-11-2004
11 DKI Jakarta 671,550 699,713 95.98 711,843 759,953 93.67 6.00 SK Gub No. 2515/2004 tgl 5-11-2004
12 Banten 515,000 - . 585,000 585,000 100.00 13.59 SK Gub No. 561/Kep-246-Huk/04 tgl 29-10-04
13 Jawa Tengah 365,000 368,713 99.09 390,000 405,282 96.23 6.85 SK Gub No.561/54/2004 tgl 7-11-2004
14 DI Yogyakarta 365,000 355,000 102.82 400,000 399,964 100.01 9.59 SK Gub No. 218 Th 2004 tgl 1-11-04
15 Jawa Timur 310,000 309,363 100.21 340,000     9.68 SK Gub No.188/263/KPTS/013/04 tgl 12-11-04
16 Bali 425,000 435,00 97.70 447,500 447,500 100.00 5.29 SK Gub No. 32 Th 2004 tgl 25-10-2004
17 NTB 412,500 375,000 110.00 475,000 526,040 90.30 15.15 SK Gub No.14 Th 2004 tgl 10-12-04
18 NTT 400,000 375,371 106.56 450,000 402,989 111.67 12.50 SK Gub No.298/KEP/HK/2004 tgl 13-12-04
19 Kalimantan Barat 420,000 478,718 87.73 445,200 482,250 92.32 6.00 SK Gub No.403 Th 2004 tgl 28-10-2004
20 Kalimantan Selatan 482,212 464,140 103.89 536,300 503,775 106.46 11.22 SK Gub No. 0367.B Th 2003 tgl 28-10-2004
21 Kalimantan Tengah 482,250 521,356 92.50 523,698 553,376 94.64 8.59 Dalam Proses
22 Kalimantan Timur 572,652 737,768 77.62 600,000 597,878 100.35 4.78 SK Gub No. 561/K.295/2004 tgl 22-10-2004
23 Maluku 450,000 590,578 76.20          
24 Maluku Utara 400,000 620,000 64.52 440,000     10.00  
25 Gorontalo 430,000 538,000 79.93 435,000 631,500 81.84 1.16 Dalam Proses
26 Sulawesi Utara 545,000 535000 101.87 600,000     10.09 Dalam Proses
27 Sulawesi Tenggara 470,000 503,738 93.30 498,600 498,600 100.00 6.00 SK Gub No. 44 Th 2004 tgl 3-11-04
28 Sulawesi Tengah 450,000 498,000. 90.36 510,000     13.33 Dalam Proses
29 Sulawesi Selatan 455,000 448,000 101.56 510,000 505,000 100.99 12.09 SK Gub No. 756/XI/2004 tgl 3-11-2004
30 Papua 650,000 . . 700,000 769,050 91.02 7.69 SK Gub No. 259 Th 2004 tgl 01-12-2004
Rata-rata Propinsi 460,892 500,763 91.56       . .

Sumber : Direktorat Pengupahan, Jamsos & Kesejahteraan

Keterangan :